Obecná ustanovení

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na spotřební zboží zakoupené v našem obchodě.

Prodávajícím je společnost Rybářské potřeby U Šimona s.r.o, Malá okružní 936/22, 419 01 Duchcov, IČO: 09592407, DIČ: CZ09592407.

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s tímto obchodním a reklamačním řádem.
Obchodní a reklamační řád je dostupný přímo v provozovně firmy Rybářské potřeby U Šimona nebo na internetové prezentaci https://www.usimona.cz/index.php/terms-and-conditions/.

Uzavřením kupní smlouvy dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Obchodní podmínky

Dodací lhůty

Zboží, které je skladem Vám v případě jeho zaslání na dobírku zasíláme nejdéle do 24-48 hodin od telefonického nebo emailového potvrzení objednávky na jakoukoliv adresu v ČR. Pokud objednávka obsahuje zboží, které není momentálně skladem, bude Vaše objednávka expedována okamžitě, jakmile bude zboží opět vyrobeno, nebo naskladněno – nejpozději do 72 hodin od naskladnění.

Objednávky adresované zákazníkovi na Slovensko odesíláme do 24-48 hodin. Zboží, které není skladem, expedujeme následující dny v návaznosti na výrobě nebo doručení od dodavatele.

Způsoby platby a dodání zboží

Na dobírku
 Zboží pro maloobchodníky v CZ rozesíláme poštou a nasmlouvanými dopravci (DPD, Zásilkovna), jejíž řidič obvykle doručí balík se zbožím a předá do vlastních rukou následující pracovní den po odeslání, v době mezi 8.00 až 17.00 hod. Přesnou hodinu doručení však stanovit nelze. Jedná se o kvalitního a spolehlivého dopravce s možností sledovat cestu zásilky. Cena za doručení se odvíjí od hmotnosti zásilky a pohybuje se od 120 Kč  v ČR. V SR od 120 Kč bez DPH 21%. Maximální váha jedné zásilky je stanovena dopravcem a to 30 kg, má-li zasílané zboží vyšší váhu, bude rozděleno do dvou či více zásilek s odpovídající cenou.

 • Balné a manipulační poplatky nejsou účtovány.

Bankovním převodem – proforma (zálohová) faktura
 Při volbě platby bankovním převodem od nás obdržíte proforma fakturu a variabilní symbol platby, který Vás bude následně identifikovat. Částku prosím převeďte na náš účet číslo 2502134462/2010 vedený u FIO banky a.s. nebo platbu uhraďte poštovní složenkou.

Po přijetí platby Vás budeme obratem kontaktovat kvůli dohodě o předání zboží.

Internetové bankovnictví
 Pro zaplacení objednávky má kupující možnost využít internetové bankovnictví svojí banky a provést zadání bankovního příkazu prostřednictvím platebního tlačítka pro bankovní převody. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti AGMO, a.s, IČO: 27924505, vedený u Městského soudu v Praze spisová značka: B 17614

 

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí zpracovatelů plateb ani jiných třetích stran.

V hotovosti
 Zboží si můžete vyzvednout a zaplatit v našem skladu na adrese Rybářské potřeby U Šimona s.r.o, U Hřiště 900/6, 415 01 Teplice. Telefonické avízo je vítáno. Tento způsob odběru je samozřejmě zdarma.

Internetová objednávka
 Po vytvoření (odeslání) objednávky zákazník obdrží automatickou odpověď, která obsahuje informaci o úspěšném přijetí, způsobu naší další komunikace a přesné specifikaci objednaného zboží včetně cen.

Platnost cen
 Ceny zboží mohou být aktualizovány kdykoli v průběhu roku. Lze si je ověřit u jednotlivých položek na e-shopu a platné jsou v momentu objednání.

V případě zřejmé chyby při uvedení na webových stránkách prodávajícího či sjednání kupní ceny zboží platí cena obvyklá na trhu u daného zboží (komodity).

Akční nabídky
 Sekce akční nabídky sdružuje přehled zboží v cenové akci napříč všemi kategoriemi. Jedná se o největší slevy a nejzajímavější akce na vybrané produkty z našeho sortimentu. Tyto ceny platí do odvolání nebo do vyprodání zásob.

Daňový doklad a záruční list

Oba dokumenty jsou vždy součástí zásilky. V případě, že zásilka obsahuje pouze daňový doklad, slouží tento doklad zároveň jako záruční list.

Cena zboží není sjednávána včetně dopravy, balného a doběrečného. Tato položka bude uvedena samostatně při vystavení daňového dokladu včetně DPH 21%.

Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Reklamační podmínky

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.
 Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují.

Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě provozovny prodávajícího: Rybářské potřeby U Šimona s.r.o, U Hřiště 900/6, 415 01 Teplice, nebo na e-mailové adrese prodejnausimona@gmail.com.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, nebo kopii prodejního dokladu (účtenky) obsahující podpis prodávajícího, typové označení zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.

Podpisem přepravního listu v případě doručení zboží dopravcem, kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky a ani při náležité prohlídce, nebylo zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do tří dnů od převzetí zboží.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prověřit neporušenost produktu, případně seznámit se s obsahem uživatelské příručky (návodu k obsluze). V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek do zařízení, či poškozením způsobeným vyšší mocí. Stejně bude postupováno v případě vzniku vady v důsledku přepětí v rozvodné síti. Na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, nálepkami, sériovými čísly, nebo nesoucí znaky nekvalifikované opravy se záruka nevztahuje.

Prodávající neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Prodávající v případě převzetí zboží do reklamace neručí za obsah uložených dat a nastavení přístroje.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců u některých rostlinných a živočišných produktů 6 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, dle přiložených dokladů o předchozí opravě (reklamaci).
 Uvedené záruční doby jsou určeny pro koncové zákazníky.

Vyřízení reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je prodejní místo, kde zákazník zboží zakoupil, případně přímo sídlo firmy. V případě, že má kupující blíže prodejnu, na které zboží zakoupil, může osobně předat výrobek k posouzení reklamace na této prodejně. Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.).

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou – na náklady kupujícího – na adresu reklamačního oddělení prodejce, musí být zásilka viditelně označena nápisem „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží včetně potřebného příslušenství, kopii nákupního dokladu, platný záruční list, průvodní dopis (obsahující podrobné označení závady a specifikaci práv, která kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje), případně i další doklady týkající se dodání zboží, a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího, nebude přijato.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,

 • uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis, nebo
 • odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu, nebo
 • reklamované zboží přijme k odbornému posouzení v autorizovaném servisu, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení – reklamační protokol.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně).

Storno objednávky

Objednávku můžete telefonicky (770 685 577) případně emailem prodejnausimona@gmail.com o stornovat do chvíle, než s vámi prodejce naplánuje dopravu zboží k Vám. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

 

Storno objednávky ze strany kupujícího
 V souladu s občanským zákoníkem má kupující – spotřebitel, nepodnikatel – právo odstoupit od smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy umístěného na webových stránkách prodávajícího a v závěru tohoto řádu do 14 dní od převzetí zboží, pokud bylo zboží objednáno prostředky komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon). Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě převzetí odstoupení. Vracené zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly nešetrně otevřeny. Kupující je povinen oznámit vrácení zboží prodávajícímu předem s uvedením č. faktury, na které bylo zboží zakoupeno. Kontakty pro vrácení zboží a komunikaci jsou uvedeny v závěru podmínek. V případě navrácení zboží dodaného formou zásilky, jsou odpovídající finanční prostředky vraceny výhradně bezhotovostním převodem.

Storno objednávky ze strany prodávajícího
 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.
 • Objednávka nebyla kupujícím převzata od přepravní společnosti a kupující do tří dnů nezareaguje na výzvu zaslanou e-mailem, bude zásilka (produkty) neprodleně vrácena na sklad pro další prodej.
 • Při výběru platby bankovním převodem, nedojde-li k zaplacení do 14 dnů od zaslání elektronické faktury.

Možnost odstoupení od smlouvy se dále nevztahuje na:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • na zboží pořízené na leasing nebo splátkovým prodejem

V případech, kdy na vrácení nevzniká zákonný nárok je možno zboží vrátit po předchozí dohodě s vedoucím prodejny (zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly nešetrně otevřeny). Kupujícímu je v takové situaci účtován stornopoplatek ve výši 10% z prodejní ceny zboží. V případě, že kupující žádá o výměnu za jiné zboží, může být stornopoplatek snížen až na 5% z prodejní ceny.

Na vrácení bezvadného zboží, které bylo zakoupeno přímo v prodejně, nevzniká kupujícímu žádný nárok.

Adresa pro osobní vracení zboží i pro vrácení formou zásilky: Rybářské potřeby U Šimona s.r.o, U Hřiště 900/6, 415 01 Teplice, mobil: 770 685 577 nebo na e-mailové adrese prodejnausimona@gmail.com.

Podrobné informace o odstoupení od smlouvy včetně vzorového formuláře níže.

Závěrečná ustanovení

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 1. 1. 2014. Změny reklamačního a obchodního řádu vyhrazeny.